PACKO luôn luôn bên cạnh bạn

 

 

       

Địa chỉ : #Lầu 5 ,Phòng 501A , 572 Lê Quang Định , Phường 1, Gò Vấp,Tp.HCM, Việt Nam 

Tel   : (+)84.3636.6970      Fax: (+)84.3636.6970
 

Hotline :0334717185

Email   : sale@kns-precision.com

Nếu bạn yêu cầu báo giá , vui lòng liên hệ chúng tôi.

 

KOREA FACTORY 

#127,Biseokdong-ro 27,Walgo-Myeon,Gimpo-si,Gyeonggi-do,Korea
Tel:   +82-31-981-2421
Fax:  +82-31-981-2491

http://www.kppack.com